COL·LEGI DE TEATRE DE BARCELONA / FLYER / Barcelona 2006_09