EL DIA D
/ AGRAÏTS D'AGUANTAR-NOS/ Barcelona, 2003