PLATA LAUS, ADG-FAD, Barcelona 2000
 
Diseinatzaile grafikoa. 20 urte baino gehiagoko eskarmentua. Gehien bat kultura ekoizten duten enpresentzat aritua: musika, dantza nahiz antzerki taldeentzat, produkzio-etxeentzat. Korporazio irudia, esku-orriak, afixak, aurkezpenak, webguneak…

Més de 20 anys d’expèriencia com a dissenyador gràfic, amb una línia de treball enfocada especialment al servei de productores, companyies de teatre, companyies de dansa, grups de música i altres empreses de la industria cultural. Imatges corporatives, tríptics, cartells, presentacions, pàgines web…

Más de 20 años de experiencia como diseñador gráfico, con una linea de trabajo enfocada especialmente al servicio de productoras, compañías de teatro, compañías de danza, grupos de música y otras empresas de la industria cultural. Imágenes corporativas, trípticos, carteles, presentaciones, páginas web...


T. 639 55 39 83 _ hola@aranburu.net