NOMÉS UN ANUNCI / COMPANYIA GUANYADORA / Barcelona, 2013