COL·LEGI DE TEATRE DE BARCELONA / Barcelona, 2005
 
AGRAÏTS D'AGUANTAR-NOS / Barcelona, 2007
 
REVES TEATRE / Barcelona, 2009